pic

Фондация "АЕИПЧ"

Забраната за изтезания и нечовешко и унизително отношение и наказание (чл.3 от КЗПЧОС) – 24 ноември 2016 г. от 14.00 ч., лектор адвокат Снежана Стефанова

pic

Фондация "АЕИПЧ"

Забраната за изтезания и нечовешко и унизително отношение и наказание (чл.3 от КЗПЧОС) – 24 ноември 2016 г. от 14.00 ч., лектор адвокат Снежана Стефанова

pic

Фондация "АЕИПЧ"

Забраната за изтезания и нечовешко и унизително отношение и наказание (чл.3 от КЗПЧОС) – 24 ноември 2016 г. от 14.00 ч., лектор адвокат Снежана СтефановаВодене на стратегически дела в обществен интерес. Ролята на правосъдието в демократичното общество. Ролята на адвокатите и неправителствените организации. Клиенти по дела в обществен интерес. Ролята на медиите. Специфики за воденето на стратегически дела в България – 25 октомври 2016 г. от 14:00 часа, лектори адв. Михаил Екимджиев и адв. Катина Бончева, част I

Водене на стратегически дела в обществен интерес. Ролята на правосъдието в демократичното общество. Ролята на адвокатите и неправителствените организации. Клиенти по дела в обществен интерес. Ролята на медиите. Специфики за воденето на стратегически дела в България – 25 октомври 2016 г. от 14:00 часа, лектори адв. Михаил Екимджиев и адв. Катина Бончева, част II

Водене на стратегически дела в обществен интерес. Ролята на правосъдието в демократичното общество. Ролята на адвокатите и неправителствените организации. Клиенти по дела в обществен интерес. Ролята на медиите. Специфики за воденето на стратегически дела в България – 25 октомври 2016 г. от 14:00 часа, лектори адв. Михаил Екимджиев и адв. Катина Бончева, част III

- Водене на стратегически дела в обществен интерес. Ролята на правосъдието в демократичното общество. Ролята на адвокатите и неправителствените организации. Клиенти по дела в обществен интерес. Ролята на медиите. Специфики за воденето на стратегически дела в България – 25 октомври 2016 г. от 14:00 часа, лектори адв. Михаил Екимджиев и адв. Катина Бончева, част IV

Водене на стратегически дела в обществен интерес. Ролята на правосъдието в демократичното общество. Ролята на адвокатите и неправителствените организации. Клиенти по дела в обществен интерес. Ролята на медиите. Специфики за воденето на стратегически дела в България – 25 октомври 2016 г. от 14:00 часа, лектори адв. Михаил Екимджиев и адв. Катина Бончева, част V

Водене на стратегически дела в обществен интерес. Ролята на правосъдието в демократичното общество. Ролята на адвокатите и неправителствените организации. Клиенти по дела в обществен интерес. Ролята на медиите. Специфики за воденето на стратегически дела в България – 25 октомври 2016 г. от 14:00 часа, лектори адв. Михаил Екимджиев и адв. Катина Бончева, част VI

Водене на стратегически дела в обществен интерес. Ролята на правосъдието в демократичното общество. Ролята на адвокатите и неправителствените организации. Клиенти по дела в обществен интерес. Ролята на медиите. Специфики за воденето на стратегически дела в България – 25 октомври 2016 г. от 14:00 часа, лектори адв. Михаил Екимджиев и адв. Катина Бончева, част VII

Водене на стратегически дела в обществен интерес. Ролята на правосъдието в демократичното общество. Ролята на адвокатите и неправителствените организации. Клиенти по дела в обществен интерес. Ролята на медиите. Специфики за воденето на стратегически дела в България – 25 октомври 2016 г. от 14:00 часа, лектори адв. Михаил Екимджиев и адв. Катина Бончева, част VIII

Водене на стратегически дела в обществен интерес. Ролята на правосъдието в демократичното общество. Ролята на адвокатите и неправителствените организации. Клиенти по дела в обществен интерес. Ролята на медиите. Специфики за воденето на стратегически дела в България – 25 октомври 2016 г. от 14:00 часа, лектори адв. Михаил Екимджиев и адв. Катина Бончева, част IX

Водене на стратегически дела в обществен интерес. Ролята на правосъдието в демократичното общество. Ролята на адвокатите и неправителствените организации. Клиенти по дела в обществен интерес. Ролята на медиите. Специфики за воденето на стратегически дела в България – 25 октомври 2016 г. от 14:00 часа, лектори адв. Михаил Екимджиев и адв. Катина Бончева, част X

- Водене на стратегически дела в обществен интерес. Ролята на правосъдието в демократичното общество. Ролята на адвокатите и неправителствените организации. Клиенти по дела в обществен интерес. Ролята на медиите. Специфики за воденето на стратегически дела в България – 25 октомври 2016 г. от 14:00 часа, лектори адв. Михаил Екимджиев и адв. Катина Бончева, част XI

Водене на стратегически дела в обществен интерес. Ролята на правосъдието в демократичното общество. Ролята на адвокатите и неправителствените организации. Клиенти по дела в обществен интерес. Ролята на медиите. Специфики за воденето на стратегически дела в България – 25 октомври 2016 г. от 14:00 часа, лектори адв. Михаил Екимджиев и адв. Катина Бончева, част XII

Механизмът на Конвенцията за защита правата на човека като стратегически инструмент за промяна на национални закони и практики. Процедура пред Европейския съд по правата на човека в Страсбург (ЕСПЧ). Условия за допустимост на индувидуалните жалби пред ЕСПЧ. Изпълнение на решенията на Европейския съд в Страсбург – 10 ноември 2016 г. от 14:00 часа, лектори адв. Михаил Екмджиев и адв. Катина Бончева, част I

Механизмът на Конвенцията за защита правата на човека като стратегически инструмент за промяна на национални закони и практики. Процедура пред Европейския съд по правата на човека в Страсбург (ЕСПЧ). Условия за допустимост на индувидуалните жалби пред ЕСПЧ. Изпълнение на решенията на Европейския съд в Страсбург – 10 ноември 2016 г. от 14:00 часа, лектори адв. Михаил Екмджиев и адв. Катина Бончева, част II

Механизмът на Конвенцията за защита правата на човека като стратегически инструмент за промяна на национални закони и практики. Процедура пред Европейския съд по правата на човека в Страсбург (ЕСПЧ). Условия за допустимост на индувидуалните жалби пред ЕСПЧ. Изпълнение на решенията на Европейския съд в Страсбург – 10 ноември 2016 г. от 14:00 часа, лектори адв. Михаил Екмджиев и адв. Катина Бончева, част III

Механизмът на Конвенцията за защита правата на човека като стратегически инструмент за промяна на национални закони и практики. Процедура пред Европейския съд по правата на човека в Страсбург (ЕСПЧ). Условия за допустимост на индувидуалните жалби пред ЕСПЧ. Изпълнение на решенията на Европейския съд в Страсбург – 10 ноември 2016 г. от 14:00 часа, лектори адв. Михаил Екмджиев и адв. Катина Бончева, част IV

Механизмът на Конвенцията за защита правата на човека като стратегически инструмент за промяна на национални закони и практики. Процедура пред Европейския съд по правата на човека в Страсбург (ЕСПЧ). Условия за допустимост на индувидуалните жалби пред ЕСПЧ. Изпълнение на решенията на Европейския съд в Страсбург – 10 ноември 2016 г. от 14:00 часа, лектори адв. Михаил Екмджиев и адв. Катина Бончева, част V

Механизмът на Конвенцията за защита правата на човека като стратегически инструмент за промяна на национални закони и практики. Процедура пред Европейския съд по правата на човека в Страсбург (ЕСПЧ). Условия за допустимост на индувидуалните жалби пред ЕСПЧ. Изпълнение на решенията на Европейския съд в Страсбург – 10 ноември 2016 г. от 14:00 часа, лектори адв. Михаил Екмджиев и адв. Катина Бончева, част VI

Механизмът на Конвенцията за защита правата на човека като стратегически инструмент за промяна на национални закони и практики. Процедура пред Европейския съд по правата на човека в Страсбург (ЕСПЧ). Условия за допустимост на индувидуалните жалби пред ЕСПЧ. Изпълнение на решенията на Европейския съд в Страсбург – 10 ноември 2016 г. от 14:00 часа, лектори адв. Михаил Екмджиев и адв. Катина Бончева, част VII

Механизмът на Конвенцията за защита правата на човека като стратегически инструмент за промяна на национални закони и практики. Процедура пред Европейския съд по правата на човека в Страсбург (ЕСПЧ). Условия за допустимост на индувидуалните жалби пред ЕСПЧ. Изпълнение на решенията на Европейския съд в Страсбург – 10 ноември 2016 г. от 14:00 часа, лектори адв. Михаил Екмджиев и адв. Катина Бончева, част VIII

Механизмът на Конвенцията за защита правата на човека като стратегически инструмент за промяна на национални закони и практики. Процедура пред Европейския съд по правата на човека в Страсбург (ЕСПЧ). Условия за допустимост на индувидуалните жалби пред ЕСПЧ. Изпълнение на решенията на Европейския съд в Страсбург – 10 ноември 2016 г. от 14:00 часа, лектори адв. Михаил Екмджиев и адв. Катина Бончева, част IX

Механизмът на Конвенцията за защита правата на човека като стратегически инструмент за промяна на национални закони и практики. Процедура пред Европейския съд по правата на човека в Страсбург (ЕСПЧ). Условия за допустимост на индувидуалните жалби пред ЕСПЧ. Изпълнение на решенията на Европейския съд в Страсбург – 10 ноември 2016 г. от 14:00 часа, лектори адв. Михаил Екмджиев и адв. Катина Бончева, част X

Забраната за робство и принудителен труд, забраната ne bis in idem, други права - 20 април 2017 г., лектор - адвокат Снежана Стефанова част I

Забраната за робство и принудителен труд, забраната ne bis in idem, други права - 20 април 2017 г., лектор - адвокат Снежана Стефанова част II

Искове срещу държавата по Закона за отговорността на държавата и общините за вреди - 27 април 2017 г. - лектори адвокат Михаил Екимджиев адвокат Снежана Стефанова част I

Искове срещу държавата по Закона за отговорността на държавата и общините за вреди - 27 април 2017 г. - лектори адвокат Михаил Екимджиев и адвокат Снежана Стефанова част II

Правата по чл.9, чл.10 и чл.11 от КЗПЧОС - 16 март 2017 г., лектори адвокат Михаил Екимджиев и адвокат Снежана Стефанова част I

Правата по чл.9, чл.10 и чл.11 от КЗПЧОС - 16 март 2017 г., лектори адвокат Михаил Екимджиев и адвокат Снежана Стефанова част II

Правата по чл.9, чл.10 и чл.11 от КЗПЧОС - 16 март 2017 г., лектори адвокат Михаил Екимджиев и адвокат Снежана Стефанова част III

Правото на личен живот (чл.8 от КЗПЧОС)-2 март 2017 г., лектори адвокат Михаил Екимджиев и адвокат Катина Бончева

Правото на справедлив съдебен процес в гражданскоправен аспект (чл.6 от КЗПЧОС) - 23 февруари 2017 г., лектори адвокат Снежана Стефанова и адвокат Катина Бончева част I

Правото на справедлив съдебен процес в гражданскоправен аспект (чл.6 от КЗПЧОС) - 23 февруари 2017 г., лектори адвокат Снежана Стефанова и адвокат Катина Бончева част II

Правото на справедлив съдебен процес в гражданскоправен аспект (чл.6 от КЗПЧОС) - 23 февруари 2017 г., лектори адвокат Снежана Стефанова и адвокат Катина Бончева част III

Правото на собственост (чл.1 от Протокол №1 към КЗПЧОС) и Забраната за дискриминация (чл.14 от КЗПЧОС) - 23 март 2017 г. - лектори адвокат Михаил Екимджиев и адвокат Снежана Стефанова част I

Правото на собственост (чл.1 от Протокол №1 към КЗПЧОС) и Забраната за дискриминация (чл.14 от КЗПЧОС) - 23 март 2017 г. - лектори адвокат Михаил Екимджиев и адвокат Снежана Стефанова част II

Правото на европейския съюз. Преюдициалното запитване до СЕС, 04.05.2017г., лектори Михаил Екимджиев, Катина Бончева част I

Правото на европейския съюз. Преюдициалното запитване до СЕС, 04.05.2017г., лектори Михаил Екимджиев, Катина Бончева част II

Правото на европейския съюз. Преюдициалното запитване до СЕС, 04.05.2017г., лектори Михаил Екимджиев, Катина Бончева част III

Правото на европейския съюз. Преюдициалното запитване до СЕС, 04.05.2017г., лектори Михаил Екимджиев, Катина Бончева част IV

Правото на европейския съюз. Преюдициалното запитване до СЕС, 04.05.2017г., лектори Михаил Екимджиев, Катина Бончевачаст V

Хартата на основните права на ЕС, Сезиране на ЕК, Отмяна на влезли в сила решения, 11.05.2017 г., лектор - Михаил Екимджиев, Катина Бончева, Снежана Стефанова част I

Хартата на основните права на ЕС, Сезиране на ЕК, Отмяна на влезли в сила решения, 11.05.2017 г., лектор - Михаил Екимджиев, Катина Бончева, Снежана Стефанова част II

Хартата на основните права на ЕС, Сезиране на ЕК, Отмяна на влезли в сила решения, 11.05.2017 г., лектор - Михаил Екимджиев, Катина Бончева, Снежана Стефанова част III

Правото на живот по член 2 КЗПЧОС - лектори адвокат Михаил Екимджиев и адвокат Катина Бончева 17.11.2016г. част I

Правото на живот по член 2 КЗПЧОС - лектори адвокат Михаил Екимджиев и адвокат Катина Бончева 17.11.2016г. част II

Правото на живот по член 2 КЗПЧОС - лектори адвокат Михаил Екимджиев и адвокат Катина Бончева 17.11.2016г. част III

Правото на живот по член 2 КЗПЧОС - лектори адвокат Михаил Екимджиев и адвокат Катина Бончева 17.11.2016г. частIV

Правото на живот по член 2 КЗПЧОС - лектори адвокат Михаил Екимджиев и адвокат Катина Бончева 17.11.2016г. частV

Правото на живот по член 2 КЗПЧОС - лектори адвокат Михаил Екимджиев и адвокат Катина Бончева 17.11.2016г. частVI

Правото на живот по член 2 КЗПЧОС - лектори адвокат Михаил Екимджиев и адвокат Катина Бончева 17.11.2016г. частVII

TOP