Контакти

Фондация “Асоциацията за европейска интеграция и права на човека“

Лица за контакти
Катина Бончева - управител
Снежана Стефанова - координатор

тел: +359 32 264 097
hurghts@mail.bg

 

SIGN IN YOUR ACCOUNT TO HAVE ACCESS TO DIFFERENT FEATURES

CREATE ACCOUNT

FORGOT YOUR DETAILS?

TOP