Видео

pic

Фондация "АЕИПЧ"

Забраната за изтезания и нечовешко и унизително отношение и наказание (чл.3 от КЗПЧОС) – 24 ноември 2016 г. от 14.00 ч., лектор адвокат Снежана Стефанова

pic

Фондация "АЕИПЧ"

Забраната за изтезания и нечовешко и унизително отношение и наказание (чл.3 от КЗПЧОС) – 24 ноември 2016 г. от 14.00 ч., лектор адвокат Снежана Стефанова

pic

Фондация "АЕИПЧ"

Забраната за изтезания и нечовешко и унизително отношение и наказание (чл.3 от КЗПЧОС) – 24 ноември 2016 г. от 14.00 ч., лектор адвокат Снежана Стефанова

  • 1
  • 2
TOP